EN
kontakt@penteko.pl

694 419 653 lub 690 173 724


Nasze doświadczenia zawodowe obejmują wykonanie (do sierpnia 2014 r.) kilkuset opracowań i ekspertyz środowiskowych.

W ramach działalności spółki dotychczas (od sierpnia 2014 r.) zrealizowaliśmy, między innymi, następujące projekty:

 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia MPS – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
 • Pozwolenie zintegrowane – zmiana – Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,
 • Analiza wpływu na środowisko i na zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wariant W1, zadanie 5 – infrastruktura lotniskowa Portu Lotniczego Warszawa,
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu – linia technologiczna do wytwarzania odtworzonych ziaren w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia – stacja paliw PKN ORLEN w Poznaniu,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia – spalarnia odpadów medycznych w Wiązownej,
 • Obliczenie wskaźników emisji dla pojazdów samochodowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce oraz najnowszych wskaźników emisji Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, grudzień 2014 r.,
 • Obliczenie wskaźników emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla silników pojazdów i urządzeń niedrogowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce i Europie, grudzień 2015 r.,
 • Określenie trybu pracy wentylacji pomieszczeń do chowu brojlerów z uwzględnieniem Indeksu Stresu Cieplnego, PENTEKO s.c., styczeń 2015 r.,
 • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem stałym, styczeń 2015 r.,
 • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem pływającym, styczeń 2015 r.,
 • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji petrochemicznych ze zbiorników magazynowych o osi poziomej, styczeń 2015 r.,
 • Własności niektórych produktów naftowych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń  2015 r.,
 • Własności substancji petrochemicznych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń 2015 r.,
 • Wskaźniki emisji niezorganizowanej VOC dla armatury i urządzeń baz paliw, luty 2015 r.,
 • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OC Paproć,
 • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OG Cicha Góra,
 • Oszacowanie wielkości wskaźnika emisji z procesu nalewu do cystern kolejowych benzenu, toluenu i paraksylenu, na Wydziale Nalewu ZP PKN ORLEN,
 • Oszacowanie kosztów rekultywacji terenów magazynów paliw lotniczych PETROLOT zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy,  Szczecinie  oraz w Poznaniu w celu utworzenia rezerwy w bilansie  rocznym spółki,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do produkcji mieszanek paszowych sypkich, zlokalizowanej w Radzanowie,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia ,,Rozbudowa układu technologicznego stanowiska T1, przy Falochronie Wewnętrznym Północnym w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport”,
 • Analiza merytoryczna wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biała Nowa oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP gminy Stara Biała dla linii 400 kV; PKN ORLEN S.A.,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg patrolowych na lotnisku w Dęblinie,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa rurociągu przesyłowego DN150 paliwa lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi”,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Wymiana zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A”,
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Ferma Drobiu w m. Kowalewo, gm. Wiśniewo, powiat mławski - odchów kur reprodukcyjnych,
 • Karta Informacyjna przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników buforowych wraz z infrastrukturą służących do prowadzenia procesów technologicznych na rurociągach morskich R-1 i R-2 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu",
 • Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania konkluzji BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu, Ministerstwo Środowiska, listopad 2015 r.,
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Konotopa,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do ściółkowego chowu brojlerów kurzych w m. Kozielsk,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Mdzewko.