About us

PENTEKO Agnieszka Jagodzińska, Jerzy Kozłowski civil law partnership was founded in 2014 combining the partners’ extensive experience in issuing expert opinions and project management.

Our accomplishments include a broad range of services: integrated permits, reports, sector permits, analyses for various industry sectors: refinery sector, heavy organic chemical sector, fuel sector, plastics sector, pharmaceutical sector (including radionuclide production), farming sector, construction sector, and more.

Offer

Our offer includes the following services:
 • ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

  Drawing up information sheets and reports on the environmental impact of a project.

 • EVALUATION OF CONSTRUCTION PROJECT’S COMPLIANCE WITH THE DECISION ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS

  Conducted if a construction project requires changes in the context of the decision on environmental conditions.

 • INTEGRATED PERMITS

  Drawing up applications for integrated permits for IPPC type installations.

 • ANALYSES OF COMPLIANCE WITH BAT REQUIREMENTS

  Evaluating whether an installation meets the requirements of Best Available Techniques (BAT) for the following sectors of industry: crude oil and natural gas refineries, heavy organic chemical sector, pharmaceutical industry, production of polymers and other organic chemical end products , intensive poultry and pig farming, burning and processing of waste.

 • SECTOR PERMIT

  Drawing up surveys of water management conditions, permits for introduction of gaseous and particulate matter into the atmosphere, waste permits, installation applications.

 • ANALYSES OF NMVOC EMISSIONS

  Analyzing disordered emission of NMVOC (and particular hydrocarbon substances) in the following facilities and sources: fueling stations, crude oil and natural gas terminals, organic chemical production plants, crude oil and fuel pipelines, sewage treatment plants, oil products transport, fittings and technical devices (pumps, filters, etc.)

Projects

Our professional experience up to August 2014 consists of a few hundred environmental evaluations and surveys.
Since the establishment of our company in August 2014 we completed (among others) the following projects:
 • Information sheet for a MPS project – North Atlantic Treaty Organization Investment Office,
 • Integrated permit – amendment – Pharmaceutical Institute in Warsaw,
 • Environmental impact and decision on environmental conditions analysis – W1 variant, task 5 – airport infrastructure of the Warsaw Chopin Airport,
 • Project information sheet - PKN ORLEN fueling station in Poznan,
 • Modeling the spread of substances in air – restored seeds production line in Gorzow Wielkopolski,
 • Project information sheet – medical waste incineration plant in Wiazowna,
  • Calculating car emission indicators, taking into account the motorpool in Poland and the latest emission indicators of the European Environment Agency, December 2014,
  • Calculating gas and particulate matter emission indicators of engines of non-road vehicles and devices, taking into account the motorpool in Poland and Europe, December 2015,
  • Określenie trybu pracy wentylacji pomieszczeń do chowu brojlerów z uwzględnieniem Indeksu Stresu Cieplnego, PENTEKO s.c., styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem stałym, styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem pływającym, styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji petrochemicznych ze zbiorników magazynowych o osi poziomej, styczeń 2015 r.,
  • Własności niektórych produktów naftowych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń  2015 r.,
  • Własności substancji petrochemicznych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń 2015 r.,
  • Wskaźniki emisji niezorganizowanej VOC dla armatury i urządzeń baz paliw, luty 2015 r.,
  • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OC Paproć,
  • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OG Cicha Góra,
  • Oszacowanie wielkości wskaźnika emisji z procesu nalewu do cystern kolejowych benzenu, toluenu i paraksylenu, na Wydziale Nalewu ZP PKN ORLEN,
  • Oszacowanie kosztów rekultywacji terenów magazynów paliw lotniczych PETROLOT zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy,  Szczecinie  oraz w Poznaniu w celu utworzenia rezerwy w bilansie  rocznym spółki,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do produkcji mieszanek paszowych sypkich, zlokalizowanej w Radzanowie,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia ,,Rozbudowa układu technologicznego stanowiska T1, przy Falochronie Wewnętrznym Północnym w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport”,
  • Analiza merytoryczna wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biała Nowa oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP gminy Stara Biała dla linii 400 kV; PKN ORLEN S.A.,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg patrolowych na lotnisku w Dęblinie,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa rurociągu przesyłowego DN150 paliwa lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi”,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Wymiana zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A”,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Ferma Drobiu w m. Kowalewo, gm. Wiśniewo, powiat mławski - odchów kur reprodukcyjnych,
  • Karta Informacyjna przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników buforowych wraz z infrastrukturą służących do prowadzenia procesów technologicznych na rurociągach morskich R-1 i R-2 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu",
  • Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania konkluzji BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu, Ministerstwo Środowiska, listopad 2015 r.,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Konotopa,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do ściółkowego chowu brojlerów kurzych w m. Kozielsk,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Mdzewko,
  • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na fermie drobiu w miejscowości Kozielsk,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu Bońkowo Podleśne (ściółkowy chów brojlerów kurzych), 2019 r.,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników magazynowych oleju napędowego w układzie zasilania awaryjnego generatorów prądotwórczych budynków Centrali NBP, 2019 r.,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do ściółkowego chowu kur rodzicielskich znajdującej się w obrębie fermy drobiu w miejscowości Modła, 2020 r..

Contact us

Write to us:

kontakt@penteko.pl

Call us:

694 419 653 or 690 173 724

Address:

Płocka 15C 75

01-231 Warszawa

NIP: 5272717944
REGON: 147350660